Omgeving Print option in slimbox / lytebox? (info)
plattegrond1

Het Hunze BedrIjvencentrum wordt gebouwd op het bedrIjventerreIn Eemspoort. Eemspoort maakt samen met Euvelgunne en DrIebond deel uIt van de bekende bedrIjventerreInen ZuId-Oost.

Met inmiddels meer dan 500 bedrijven biedt Zuid-Oost werk gelegenheid voor meer dan 14.000 mensen en is hiermee één van de belangrijkste economische centra van noord nederland.

Grootschaligheid en de goede aansluitingen op de A7 en de Ringweg zijn de belangrijkste kenmerken van Eemspoort. Het Hunze bedrijvencentrum wordt gebouwd op de hoek van het Kattegat en de Aarhusweg.